Nicon Care

Nicon Care

Nicon Care is een kleine organisatie waar je ingeroosterd wordt. Het is niet mogelijk om in de avonduren te werken. De organisatie is actief in Amsterdam Centrum, Noord, Zuid, Oost, West, Nieuw-West, en Zuidoost.

Nicon Care is een thuiszorginstelling in Amsterdam met een eigen visie op de thuiszorg, waarbij de wensen van de cliënt en de familie centraal staan.

Ben jij iemand met een hart voor zorg?
Doe nu de test of neem direct contact op!

Werken bij Nicon Care

De kracht van goede zorg zit, naast vakkennis, voor een groot deel in de relatie tussen de cliënt, zorgverlener en familie. Niet in bureaucratische regels. Bedenk hoe je het thuis zou hebben gedaan of hoe je het zelf graag zou willen en de zorg zal beter aansluiten bij de wensen van de cliënt.

Nicon Care kiest daarom voor wijkgericht werken binnen de thuiszorg door te werken met kleine, vaste zelfstandige zorgteams die persoonsgericht werken en alle zorgtaken uitvoeren. Een hele eenvoudige manier van werken en zorgen!

Voor meer informatie ga je naar www.niconcare.nl

Sociale partners

Zorg voor Amsterdam is een gezamenlijke campagne van de gecontracteerde partners in de gemeente Amsterdam.

Cordaan thuisdiensten
Tzorg
Emile Thuiszorg
Thuiszorg in Holland
Nicon Care
Madeliefje Thuiszorg
Aea care
Sara Thuiszorg